sharepaidi

เนื้อเพลง ไม้แก้งดาก - นก พงศกร

admin 23 ส.ค. 2018 - 121 views

เนื้อเพลง ไม้แก้งดาก

ก็เคยเป็นคนสำคัญ สำหรับเจ้า
ความฮักของเฮาเดินทางมาอย่างยาวไกล
บ่เคยระแวงระวัง เซือใจเจ้าหลาย
ป่องขาดที่เจ้าแนมไว้ คงฮอดเวลา

เจ้าถิ่มสัญญา บ่มาใส่ใจ
ถิ่มความฮักอ้าย คือของใช้แล้วบ่มีค่า

เวลาพิสูจน์ความฮัก ของเฮาบ่ได้
ฮู้โตเมื่อสาย เมื่อตอนที่เจ้าบอกลา
คือจั่งเศษไม้ ใช้แก้งดากแล้ว
กะเบิดค่า โยนถิ่มให้หมา
แบบบ่เหลือเยื่อใย

บ่โทษให้ไผ๋ดอก
โทษให้เจ้าของมันชั่วเอง
เอาใจบ่เก่ง บ่คือเขาคนนั้น
เศษไม้ที่ไร้ค่า นอนเกือกกับฝูงแมลงวัน
ประโยชน์ของมัน ใช้แล้วถิ่มจั่งไปหาใหม่

ไม้แก้งดากที่ไร้ค่า ที่มันไร้ค่า
ใช้แล้วโยนถิ่มเข้าป่า
เจ้าบ่เคยเห็นความสำคัญ

เศษไม้ที่ไร้ค่า มันก็มีน้ำตา
หายใจก็ยังเจ็บ
เมื่อมันถูกทอดทิ้งไว้คนเดียว

บ่โทษให้ไผ๋ดอก
โทษให้เจ้าของมันชั่วเอง
เอาใจบ่เก่ง บ่คือเขาคนนั้น
เศษไม้ที่ไร้ค่า นอนเกือกกับฝูงแมลงวัน
ประโยชน์ของมัน ใช้แล้วถิ่มจั่งไปหาใหม่

ไม้แก้งดากที่ไร้ค่า ที่มันไร้ค่า
ใช้แล้วโยนถิ่มเข้าป่า
เจ้าบ่เคยเห็นความสำคัญ

เศษไม้ที่ไร้ค่า มันก็มีน้ำตา
หายใจก็ยังเจ็บ เมื่อมันถูกทิ้ง..

ไม้แก้งดากที่ไร้ค่า ที่มันไร้ค่า
ใช้แล้วโยนถิ่มเข้าป่า
เจ้าบ่เคยเห็นความสำคัญ

เศษไม้ที่ไร้ค่า มันก็มีน้ำตา
หายใจก็ยังเจ็บ
เมื่อมันถูกทอดทิ้ง.. ไว้คนเดียว