sharepaidi

เนื้อเพลง โปรดฟังอีกครั้ง - Cocktail feat.เจ๋ง BIGASS

admin 12 มี.ค. 2018 - 99 views

เนื้อเพลง โปรดฟังอีกครั้ง

เราเดินทางมาไกล โปรดฟังเสียงเรา ฟังเสียงเรา
ชูมือเธอขึ้นฟ้า ยกมือขึ้นมา ไขว่คว้าความฝัน

เราอยู่เพื่อเรียนรู้ ต้องตายสักวัน ฉันเข้าใจ
แต่อยู่อย่างมีความหมาย พรุ่งนี้ถึงตาย ก็ไม่เสียใจ

โปรดฟังอีกครั้งถ้าเธอยังฟังไม่เข้าใจ
ชีวิตของฉันสวรรค์ไม่มีสิทธิ์ลิขิต

ดีชั่วต่ำสูงเลวทรามงดงามแล้วแต่ใจคิด
ชีวิตของเราไม่ใช่ของเขาโปรดฟังอีกครั้ง

เราแม้อยู่ใต้ฟ้า แต่ท้องนภา ไม่อยู่เหนือเรา
อาจไม่ถูกใจเขา ถึงใครไม่เอา ก็ไม่สำคัญ

โปรดฟังอีกครั้งถ้าเธอยังฟังไม่เข้าใจ
ชีวิตของฉันสวรรค์ไม่มีสิทธิ์ลิขิต

ดีชั่วต่ำสูงเลวทรามงดงามแล้วแต่ใจคิด
ชีวิตของเราไม่ใช่ของเขาโปรดฟังอีกครั้ง

โปรดฟังอีกครั้งถ้าเธอยังฟังไม่เข้าใจ
ชีวิตของฉันสวรรค์ไม่มีสิทธิ์ลิขิต

ดีชั่วต่ำสูงเลวทรามงดงามแล้วแต่ใจคิด
ชีวิตของเราไม่ใช่ของเขาโปรดฟังอีกครั้ง

โปรดฟังอีกครั้งถ้าเธอยังฟังไม่เข้าใจ
ชีวิตของฉันสวรรค์ไม่มีสิทธิ์ลิขิต

ดีชั่วต่ำสูงเลวทรามงดงามแล้วแต่ใจคิด
ชีวิตของเราไม่ใช่ของเขาโปรดฟังอีกครั้ง