sharepaidi

เนื้อเพลง โตแล้ว - Ammy The Bottom Blues

admin 25 ม.ค. 2018 - 148 views

เนื้อเพลง โตแล้ว

หนีความจริง ต้องหนียังไง
เมื่อเขาจะไป หมดใจและไม่ต้องการ
ฝันที่เคยฝาก รัก..ที่เคยเอ่ย
แหวนเชยเชย บอกเลย เธอไม่ต้องการ

เธอขอ.. แค่เพียงแค่จบกัน
เท่านั้น.. คือฉันต้องปล่อยมือ
อย่ายื้อ.. อย่าดื้อเป็นเด็ก

โตแล้ว ฉันคงต้องเรียนรู้
ที่จะต้องยอมรับ ว่าคำว่าไม่รัก คือไม่รัก
จะดีพร้อม.. แสนดีสักแค่ไหน
เขาก็ไม่สนใจ จะกลับมารักกัน
เหมือนดังเก่า

หากรักเขาจริงยิ่งต้องปล่อยเขาไป
พบเจอกับใครใหม่สดใสคงจะดีกว่า
เรามันแค่คนหนึ่งมีค่าเพียงแค่ทางผ่าน
เมื่อเขาไม่ต้องการ ฉันต้องเข้าใจ

เธอขอ.. แค่เพียงแค่จบกัน
เท่านั้น.. คือฉันต้องปล่อยมือ
อย่ายื้อ.. อย่าดื้อเป็นเด็ก

โตแล้ว ฉันคงต้องเรียนรู้
ที่จะต้องยอมรับ ว่าคำว่าไม่รัก คือไม่รัก
จะดีพร้อม.. แสนดีสักแค่ไหน
เขาก็ไม่สนใจ จะกลับมารักกัน
เหมือนดังเก่า

โตแล้ว ฉันคงต้องเรียนรู้
ที่จะต้องยอมรับ ว่าคำว่าไม่รัก คือไม่รัก
จะดีพร้อม.. แสนดีสักแค่ไหน
เขาก็ไม่สนใจ จะกลับมารักกัน
เหมือนดังเก่า