sharepaidi
facebook sharepaidi

เนื้อเพลง แอบคิด - ไอซ์ ธมลวรรณ

แอบคิด ไอซ์ ธมลวรรณ

เนื้อเพลง แอบคิด

นั่งคิดเรื่องเธออยู่ทั้งวัน
ว่าความสัมพันธ์ของเรา
ไม่รู้เรียกว่าอะไร
ต้องทำเป็นเหมือนว่าเข้าใจ
แต่ลึกๆข้างใน อึดอัดใจเหลือเกิน

แอบคิด ว่าเธอ ยังมีฉันอยู่ ในหัวใจ
จนมาวันนี้ทุกอย่าง
ความจริงทุกอย่าง มันชัดเจน
จนฉันเริ่มแน่ใจ

ว่าใครคนนั้น มันไม่ใช่ฉัน
คนที่สำคัญของเธอ คือเขาตลอดมา
คนที่ต้องช้ำ สุดท้ายต้องเป็นฉัน
ที่มันดันคิดไปเอง รักมากไปเอง
แค่คนเดียว

ไม่คิดโทษเธอที่เข้ามา
แค่ในสายของเธอ เคยมีฉันก็ดีใจ
อยากบอกให้เธอได้รู้ไว้
ว่าเธอเสียใจเมื่อไหร่
ยังมีฉันข้างๆเธอ

แอบคิด ว่าเธอ ยังมีฉันอยู่ ในหัวใจ
จนมาวันนี้ทุกอย่าง
ความจริงทุกอย่าง มันชัดเจน
จนฉันเริ่มแน่ใจ

ว่าใครคนนั้น มันไม่ใช่ฉัน
คนที่สำคัญของเธอ คือเขาตลอดมา
คนที่ต้องช้ำ สุดท้ายต้องเป็นฉัน
ที่มันดันคิดไปเอง รักมากไปเอง
แค่คนเดียว

ว่าใครคนนั้น มันไม่ใช่ฉัน
คนที่สำคัญของเธอ เป็นเขาตลอดมา
คนที่ต้องช้ำ สุดท้ายต้องเป็นฉัน
ที่มันดันคิดไปเอง รักมากไปเอง

ว่าใครคนนั้น มันไม่ใช่ฉัน
คนที่สำคัญของเธอ คือเขาตลอดมา
คนที่ต้องช้ำ สุดท้ายต้องเป็นฉัน
ที่มันดันคิดไปเอง รักมากไปเอง
แค่คนเดียว

แสดงความเห็น