sharepaidi

เนื้อเพลง Power Bank - Boy Peacemaker

admin 28 ก.ค. 2018 - 245 views

เนื้อเพลง Power Bank

ไม่เป็นไรถ้าเธอยังไม่เลือกฉัน
พร้อมเข้าใจเหตุผลทุกอย่าง
วันไหนที่อ่อนล้าให้มองมาที่ฉัน แค่เผื่อไว้
เมื่อไรที่เธอต้องการฉันอยู่ตรงนี้

ฉันไม่เคยสนใจ ไม่เคยจะทุ่มให้ใครเท่าเธอ
กับใครที่เคยเจอ มีเเค่เธอที่จริงจังกว่าคนไหน
ไม่รักกันซักที และในวันนี้ยังมองข้ามฉันไป
แค่เก็บฉันไว้เป็นเพียง คนคอยห่วงใย แค่นี้ก็ดีพอแล้ว

ให้ฉันเป็นของที่ไม่สำคัญ
อยู่ข้างกันไม่ต้องให้ความสนใจ
แต่เดือดร้อนเมื่อไหร่ ให้นึกถึงฉันก่อนใคร

ไม่เป็นไรถ้าเธอยังไม่เลือกฉัน
พร้อมเข้าใจเหตุผลทุกอย่าง
วันไหนที่อ่อนล้าให้มองมาที่ฉัน แค่เผื่อไว้
เมื่อไรที่เธอต้องการฉันอยู่ตรงนี้

ไม่ขอเป็นคนสำคัญ
แค่เก็บฉันเป็นแผนสำรองก็พอ
หากเพียงเธอต้องการ
ไม่ต้องรีรอ ให้รู้ฉันอยู่ตรงนี้

ให้ฉันเป็น ของที่ไม่สำคัญ
อยู่ข้างกันไม่ต้องให้ความสนใจ
แต่เดือดร้อนเมื่อไหร่ ให้นึกถึงฉันก่อนใคร

ไม่เป็นไร ถ้าเธอยังไม่เลือกฉัน
พร้อมเข้าใจเหตุผลทุกอย่าง
วันไหนที่อ่อนล้า ให้มองมาที่ฉัน แค่เผื่อไว้
เมื่อไรที่เธอต้องการฉันอยู่ตรงนี้

ให้ฉันเป็นของที่ไม่สำคัญ
อยู่ข้างกัน ไม่ต้องให้ความสนใจ
แต่เดือดร้อน.. เมื่อไหร่ ให้นึกถึงฉันก่อนใคร

ไม่เป็นไรถ้าเธอยังไม่เลือกฉัน
พร้อมเข้าใจเหตุผลทุกอย่าง
วันไหนที่อ่อนล้าให้มองมาที่ฉัน แค่เผื่อไว้
เมื่อไรที่เธอต้องการฉัน

ไม่เป็นไรถ้าเธอยังไม่เลือกฉัน
พร้อมเข้าใจเหตุผลทุกอย่าง
วันไหนที่อ่อนล้าให้มองมาที่ฉันแค่เผื่อไว้
เมื่อไรที่เธอต้องการฉันอยู่ตรงนี้