sharepaidi

ตำแหน่ง HEAD1 1000x100 / 380x100

[email protected]

เนื้อเพลง เสี่ยว - Ammy The Bottom Blues feat. Na Polycat

admin 04 ก.ค. 2019 - 1,242 views

เนื้อเพลง เสี่ยว

ในบทละครแห่งความรักของเธอ
ฉันเป็นแค่เพียงตัวประกอบ
ในปฎิทินที่ขีดเขียนหัวใจ
เหมือนเป็นหนึ่งวันที่มันล่วงเลยไป

เป็นคนที่หัวใจเธอไม่เคยต้องการ
ต้องทนและทุกข์ติดอยู่กับกับความทรมาน
ยิ่งฝันมากเท่าไหร่ ก็เหมือนมันยิ่งไกล
ออกไปจากหัวใจเธอ

หากเพียงแค่เธอหันมองสักหน่อย
อย่างน้อยแบ่งใจให้กันสักเสี้ยวหนึ่ง
ส่งมา ให้รู้ฉันยังมีความหมาย
จะไม่ไปไหน จะขอเฝ้ารอเธอเรื่อยไป
แต่ขอแค่เพียงแค่เสี้ยวหนึ่งของใจ

ในจักรวาลแห่งความรักของเธอ
ฉันเป็นดั่งดาวสุดแสนจะไกลห่าง
เป็นบทกวีที่อยู่บนชั้นวาง
แค่เพียงเก็บไว้ แต่เธอไม่เคยอ่าน

เป็นคนที่หัวใจเธอไม่เคยต้องการ
ต้องทนและทุกข์ติดอยู่กับกับความทรมาน
ยิ่งฝันมากเท่าไหร่ ก็เหมือนมันยิ่งไกล
ออกไปจากหัวใจเธอ

หากเพียงแค่เธอหันมองสักหน่อย
อย่างน้อยแบ่งใจให้กันสักเสี้ยวหนึ่ง
ส่งมา ให้รู้ฉันยังมีความหมาย
จะไม่ไปไหน จะขอเฝ้ารอเธอเรื่อยไป
แต่ขอแค่เพียงแค่เสี้ยวหนึ่งของใจ

เป็นคนที่หัวใจเธอไม่เคยต้องการ
ต้องทนและทุกข์ติดอยู่กับกับความทรมาน
ยิ่งฝันมากเท่าไหร่ ก็เหมือนมันยิ่งไกล
ออกไปจากหัวใจเธอ

หากเพียงแค่เธอหันมองสักหน่อย
อย่างน้อยแบ่งใจให้กันสักเสี้ยวหนึ่ง
ส่งมา ให้รู้ฉันยังมีความหมาย
จะไม่ไปไหน จะขอเฝ้ารอเธอเรื่อยไป
แต่ขอแค่เพียงแค่เสี้ยวหนึ่งของใจ

I’m just a jealous guy
I’m just want you to be mine
my Love of life
i wanna make u my wife
ar ……