sharepaidi

เนื้อเพลง เสียง - The Yers

admin 29 ส.ค. 2018 - 213 views

เนื้อเพลง เสียง

นี่คือเสียงของฉันที่พร่ำบอก
นี่คือเสียงของฉันที่ไร้การยอมรับ
และนี่คือเสียงของฉันที่ไม่มีใครตอบ
ไม่ว่าดังเพียงใด ไม่เคยมีใครรับฟัง

แต่โชคดีมากมาย ที่ฉันยังมีเธอข้างกาย
คนที่รับฟังทุกอย่าง ด้วยหัวใจ
ต่อให้น้ำตาจะรินไหล และเสียใจซักเท่าไร
แต่ฉันยังคงทนไหว แค่มีเธอในหัวใจ
และทุกทีที่ได้ยิน เสียงเธอที่ดังในใจ
จะเจ็บและช้ำอีกซักเพียงใด
ที่สุดอย่างน้อยก็ยังมีเธออยู่ข้างกัน

ไม่อยากจะเห็นและพบเจอใครอีก
ฉันเป็นแค่คนคนหนึ่ง ที่ไม่อยู่ในแสงไฟ

แต่โชคดีมากมาย ที่ฉันยังมีเธอข้างกาย
คนที่รับฟังทุกอย่าง ด้วยหัวใจ
ต่อให้น้ำตาจะรินไหล และเสียใจซักเท่าไร
แต่ฉันยังคงทนไหว แค่มีเธอในหัวใจ
และทุกทีที่ได้ยิน เสียงเธอที่ดังในใจ
จะเจ็บและช้ำอีกซักเพียงใด
ที่สุดอย่างน้อยก็ยังมีเธออยู่ข้างกัน

ต่อให้น้ำตาจะรินไหล และเสียใจซักเท่าไร
แต่ฉันยังคงทนไหว แค่มีเธอในหัวใจ
และทุกทีที่ได้ยิน เสียงเธอที่ดังในใจ
จะเจ็บและช้ำอีกซักเพียงใด
ที่สุดอย่างน้อยก็ยังมีเธออยู่ข้างกัน

และนี่คือเสียงของฉันที่พร่ำบอก
และมันโชคดีเพียงใด ที่มีเธอคอยรับฟัง