sharepaidi

เนื้อเพลง เป็นอดีต - Mean

admin 10 พ.ย. 2018 - 340 views

เนื้อเพลง เป็นอดีต

เธอเคยเป็นทุกอย่างของฉัน
เธอเคยเป็นทุกวันของฉัน
เธอเคยเป็นทุกความสุข
เป็นทุกเรื่องดีๆ

เธอเคยเป็นคนที่กอดฉัน
ในเวลาที่มันโหดร้าย
เธอเคยเป็นทุกๆสิ่ง
ที่ฉันนั้นเคยมี

แต่เคยเป็นอะไรในตอนนี้ไม่สำคัญ
เมื่อเธอไม่มีวันจะกลับมา

เธอเป็นอดีตไปแล้ว เข้าใจบ้างไหม
ทุกอย่างมันจบไปแล้ว ฉันควรเริ่มใหม่
แต่ว่าภาพของเธอ มันยังไม่หายไป
จะทำอย่างไรก็ยังไม่ลืมเธอสักที

เธอเป็นอดีตไปแล้ว ฉันเองก็รู้
ติดอยู่แค่ใจมันคิดถึงวันที่ดี
มันคงมีสักวัน ที่ลืมได้สักที
ก็ได้แต่หวังให้ความเจ็บปวดในวันนี้
กลายเป็นอดีตไป

เธอกลายเป็นแค่เพียงความหลัง
เป็นเหมือนฝันที่มันจบไป
เธอกลายเป็นแค่อดีต ที่ฉันจำฝังใจ

แต่เคยเป็นอะไรในตอนนี้ไม่สำคัญ
เมื่อเธอไม่มีวันจะกลับมา

เธอเป็นอดีตไปแล้ว เข้าใจบ้างไหม
ทุกอย่างมันจบไปแล้ว ฉันควรเริ่มใหม่
แต่ว่าภาพของเธอ มันยังไม่หายไป
จะทำอย่างไรก็ยังไม่ลืมเธอสักที

เธอเป็นอดีตไปแล้ว ฉันเองก็รู้
ติดอยู่แค่ใจมันคิดถึงวันที่ดี
มันคงมีสักวัน ที่ลืมได้สักที
ก็ได้แต่หวังให้ความเจ็บปวดในวันนี้
กลายเป็นอดีตไป

เธอเป็นอดีตไปแล้ว เข้าใจบ้างไหม
ทุกอย่างมันจบไปแล้ว ฉันควรเริ่มใหม่
แต่ว่าภาพของเธอ มันยังไม่หายไป
จะทำอย่างไรก็ยังไม่ลืมเธอสักที

เธอเป็นอดีตไปแล้ว ฉันเองก็รู้
ติดอยู่แค่ใจมันคิดถึงวันที่ดี
มันคงมีสักวัน ที่ลืมได้สักที
ก็ได้แต่หวังให้ความเจ็บปวดในวันนี้
กลายเป็นอดีตไป