sharepaidi

เนื้อเพลง เท่าไหร่ไม่จำ - Potato

admin 26 มิ.ย. 2018 - 11,317 views

เนื้อเพลง เท่าไหร่ไม่จำ

เคยเจ็บเคยเสียใจมาเท่าไหร่
ฉันลืมไปหมดแล้ว
ไม่เคยคิดโกหกเธอ ฉันพูดความจริง
กี่คนที่ทำให้ฉันเสียใจ ฉันลืมไปหมดแล้ว
ฉันเองไม่คิดปิดบัง ปกปิดเธอ

ขอให้เธอจงมั่นใจ เรื่องราวที่หวั่นไหว
ไม่ต้องกลัวสิ่งใด จากนี้ไป

แค่ฉันลืมตามาพบเธอ
ที่เคยปวดร้าวและมีน้ำตา
เท่าไหร่ก็ไม่จำ ไม่สำคัญ
แค่ฉันลืมตามาพบเธอ
เหมือนแสงส่องทางที่ดูงดงาม
เหมือนเป็นคำถาม ที่คำตอบก็คือเธอ

คนเดียวที่เป็นดั่งลมหายใจ ฉันจำแค่คนนี้
ที่ทำให้ฉันสุขใจ ก็คือเธอ

ขอได้โปรดจงมั่นใจ เรื่องราวที่หวั่นไหว
ไม่ต้องกลัวสิ่งใด จากนี้ไป

แค่ฉันลืมตามาพบเธอ
ที่เคยปวดร้าวและมีน้ำตา
เท่าไหร่ก็ไม่จำ ไม่สำคัญ
แค่ฉันลืมตามาพบเธอ
เหมือนแสงส่องทางที่ดูงดงาม
เหมือนเป็นคำถาม ที่คำตอบก็คือเธอ

ก็เป็นเพราะฉันเลือกจำเรื่องราวที่ดี
ไม่เคยโทษความรัก แค่รอใครสักคน
จนมาได้พบเจอ เธอคนนี้

แค่ฉันลืมตามาพบเธอ
ที่เคยปวดร้าวและมีน้ำตา
เท่าไหร่ก็ไม่จำ ไม่สำคัญ
แค่ฉันลืมตามาพบเธอ
เหมือนแสงส่องทางที่ดูงดงาม
เหมือนเป็นคำถาม ที่คำตอบก็คือเธอ

แค่ฉันลืมตามาพบเธอ
เหมือนแสงส่องทางที่ดูงดงาม
เหมือนเป็นคำถาม ที่คำตอบก็คือเธอ