sharepaidi

เนื้อเพลง เท่านั้น - Freehand

admin 25 มิ.ย. 2018 - 158 views

เนื้อเพลง เท่านั้น

ชีวิตของฉันเหมือนเดินทางไกล
บางครั้งไม่รู้ต้องไปทางใด
ถูกทางไหม มีใครรู้

ท่ามกลางถนนที่คนมากมาย
ยังคงใขว่คว้าวิ่งชนวุ่นวาย
ยังหวั่นไหว ในบางครั้ง

ยิ่งเดินทางไกลเท่าไหร่
ฉันยิ่งเข้าใจและพบคำตอบ
ดินแดนแห่งไหนที่ใจ
ฉันใขว่คว้ามาตลอด

แค่มีเธอเพียงเท่านั้น เท่านั้น
ที่รอคอยอยู่เคียงข้างฉัน ข้างฉัน
ทุกครั้งที่ได้มองดวงตา
ก็รู้ว่าไม่ต้องตามหา ดาวดวงไหน
ฉันไม่ต้องการอะไร

แบกโลกเอาไว้เต็มๆสองบ่า
เดินทางไปหาดินแดนยิ่งใหญ่
ยิ่งเดินไป ยิ่งไม่พบ
ยิ่งเดินทางไกลเท่าไร
ฉันยิ่งเข้าใจและพบคำตอบ

แค่มีเธอเพียงเท่านั้น เท่านั้น
ที่รอคอยอยู่เคียงข้างฉัน ข้างฉัน
ทุกครั้งที่ได้มองดวงตา
ก็รู้ว่าไม่ต้องตามหาดาวดวงไหน

แค่มีเธอเพียงเท่านั้น เท่านั้น
ที่รอคอยอยู่เคียงข้างฉัน ข้างหลัง
มีใครต้องการดวงดารา
ให้เขาวิ่งไล่ใขว่คว้า เอาตามใจ
ฉันไม่ต้องการอะไร

แค่มีเธอเพียงเท่านั้น เท่านั้น
ที่รอคอยอยู่เคียงข้างฉัน ข้างฉัน
ทุกครั้งที่ได้มองดวงตา
ก็รู้ว่าไม่ต้องตามหา ดาวดวงไหน

แค่มีเธอเพียงเท่านั้น เท่านั้น
ที่รอคอยอยู่เคียงข้างฉัน ข้างฉัน
มีใครต้องการดวงดารา
ให้เขาวิ่งไล่ใขว่คว้า เอาตามใจ
ฉันไม่ต้องการอะไร