sharepaidi

เนื้อเพลง เจ็บไม่จำ - O Pavee

admin 05 ส.ค. 2019 - 10,187 views

เนื้อเพลง เจ็บไม่จำ

ทำตัวเองให้เจ็บอีกแล้ว
ยอมให้เขาหลอกกันอีกแล้วหัวใจ
มองตาเธอเจ็บปวดทุกครั้ง
มีบางคนซ่อนอยู่ในนั้นใช่ไหม

เมื่อไรนะ หัวใจฉัน จะเข้าใจสิ่งที่เจอ
แม้เธอทำร้าย ขนาดนี้ แต่หัวใจรักเพียงแค่เธอ

เจ็บอีกกี่ครั้งก็ไม่เคยจำ
บอบช้ำมาเท่าไร ไม่เคยเรียนรู้สักที
กี่ครั้ง ที่ฉันฝังชีวิตไว้ตรงนี้
เจ็บแล้วช่วยจำสักที ได้ไหม

ไม่เคยจะจำ ไม่เคยจะจำหัวใจ
บอบช้ำเท่าไหร่ บอบช้ำเท่าไหร่
ไม่เคยจะจำ ไม่เคยจะจำหัวใจ
บอบช้ำเท่าไหร่

เมื่อไรนะ หัวใจฉัน จะเข้าใจสิ่งที่เจอ
แม้เธอทำร้าย ขนาดนี้ แต่หัวใจรักเพียงแค่เธอ

เจ็บอีกกี่ครั้งก็ไม่เคยจำ
บอบช้ำมาเท่าไร ไม่เคยเรียนรู้สักที
กี่ครั้ง ที่ฉันฝังชีวิตไว้ตรงนี้
เจ็บแล้วช่วยจำสักที ได้ไหม

เจ็บอีกกี่ครั้งก็ไม่เคยจำ
บอบช้ำมาเท่าไร ไม่เคยเรียนรู้สักที
กี่ครั้ง ที่ฉันฝังชีวิตไว้ตรงนี้
เจ็บแล้วช่วยจำสักที ได้ไหม

กี่ครั้งก็ไม่เคยจำ บอบช้ำมาเท่าไร
กี่ครั้งก็ไม่เคยจำ หัวใจ
เจ็บแล้วช่วยจำสักทีเถอะ
เจ็บแล้วช่วยจำสักที
เจ็บแล้วช่วยจำสักที