sharepaidi

เนื้อเพลง อย่าให้ใครรู้ (SOMETHING) - คชา นนทนันท์

admin 30 พ.ค. 2019 - 151 views

เนื้อเพลง อย่าให้ใครรู้

ปล่อยให้ใครที่วนเวียนรอบกายได้เข้าใจ
ว่าเราเป็นแค่คนรู้จัก
ไม่สนิท แค่บังเอิญเจอกันเป็นครั้งคราว
นั่นคือสิ่งที่เขาเข้าใจ

แต่ใครจะรู้ว่าความจริง
หรือ something going on
มากเกิน ใกล้เกิน ลึกเกินที่ใครจะคาดเดา
เก็บไว้ ซ่อนไว้
ไม่จำเป็นต้องให้ใครรู้เรื่องราวของสองเรา
แค่เรารู้กันก็พอ

อย่าให้ใครรู้เรื่องราวของเธอกับฉัน
ความสุขลับๆที่มี
แค่เราเท่านั้นที่รู้และเข้าใจ
อย่าให้ใครเห็นสายตา
ระหว่างเรานั้นแท้จริง
ได้ซ่อนความลับลึกซึ้ง
เกินไปจนไม่ควรให้ใครรู้

อย่าให้ใครเห็น อย่าให้ใครรู้
อย่าให้ใครเห็น

เธออย่าลืมแชทที่เราคุยกันช่วยลบไป
ซ่อนรูปเราในโทรศัพท์
ไม่ได้กลัวแค่เพียงฉันต้องการเก็บเรื่องราว
ที่ฉันและเธอเท่านั้นเข้าใจ

แต่ใครจะรู้ว่าความจริง
หรือ something going on
มากเกิน ใกล้เกิน ลึกเกินที่ใครจะคาดเดา
เก็บไว้ ซ่อนไว้
ไม่จำเป็นต้องให้ใครรู้เรื่องราวของสองเรา
แค่เรารู้กันก็พอ

อย่าให้ใครรู้เรื่องราวของเธอกับฉัน
ความสุขลับๆที่มี
แค่เราเท่านั้นที่รู้และเข้าใจ
อย่าให้ใครเห็นสายตา
ระหว่างเรานั้นแท้จริง
ได้ซ่อนความลับลึกซึ้ง
เกินไปจนไม่ควรให้ใครรู้

อย่าให้ใครเห็น อย่าให้ใครรู้
อย่าให้ใครเห็น

อย่าให้ใครรู้