sharepaidi

เนื้อเพลง ห้องที่ไม่เคยสว่าง - The Yers

admin 31 ส.ค. 2019 - 453 views

เนื้อเพลง ห้องที่ไม่เคยสว่าง

รู้ฉันรู้วิธีจะทำห้องนี้ให้ดูสวยงาม
วัดระยะให้มันพอดีให้มีแสงสว่าง
มุมที่ตกกระทบของดวงอาทิตย์จะทำ
ให้ฉันได้ลืมเรื่องราวทุกอย่าง

จัดเก็บข้าวของที่มี
เรื่องราวดีๆ ลงตัวทุกอย่าง
รูปเก่าที่วางตรงนี้ ก็เอาออกไป ให้มันพ้นตา
ฉันจะเริ่มต้นชีวิต และเดินต่อไป
ด้วยร้อยยิ้มใหม่ อีกครั้ง

แต่ความจริงคือฉันยังทรมาน
ทุกข์ทน ทรมาน
ความจริงยังคิดถึงเธอทุกครา
คิดเรื่องเธอทุกครา
และความมืดมิด
ยังคงจะฝังข้างในห้องนี้เรื่อยไป ให้มีน้ำตา
แท้จริงในใจ ยังรอแค่เธอ ย้อนคืนมา

แต่งมันด้วยดอกไม้
จุดตะเกียงเพื่อบรรยากาศ
มุมเล็กๆฝั่งซ้าย ประดับมันด้วยไฟสวยงาม
สีผนังที่ทาใหม่ ให้มันดูสดใส
เพื่อจะลืมใคร คนนั้น

จัดเก็บข้าวของที่มี
เรื่องราวดีๆ ลงตัวทุกอย่าง
รูปเก่าที่วางตรงนี้ ก็เอาออกไป ให้มันพ้นตา
ฉันจะเริ่มต้นชีวิต และเดินต่อไป
ด้วยร้อยยิ้มใหม่ อีกครั้ง

แต่ความจริงคือฉันยังทรมาน
ทุกข์ทน ทรมาน
ความจริงยังคิดถึงเธอทุกครา
คิดเรื่องเธอทุกครา
และความมืดมิด
ยังคงจะฝังข้างในห้องนี้เรื่อยไป ให้มีน้ำตา
แท้จริงในใจ ยังรอแค่เธอ ย้อนคืนมา

แต่ความจริงคือฉันยังทรมาน
ทุกข์ทน ทรมาน
ความจริงยังคิดถึงเธอทุกครา
คิดเรื่องเธอทุกครา
และความมืดมิด
ยังคงจะฝังข้างในห้องนี้เรื่อยไป ให้มีน้ำตา
แท้จริงในใจ ยังรอแค่เธอ ย้อนคืนมา