sharepaidi

เนื้อเพลง สัญญา - Legendboy

admin 13 ก.ย. 2018 - 828 views

เนื้อเพลง สัญญา

คำว่ารักที่ฉันนั้นให้เธอ
จงเก็บเอาไว้อย่าเอาไปให้ใคร
ยังรักเธอเหมือนกับครั้งแรกเจอ
และจะไม่เผลอเอาใจไปให้ใคร

เหมือนว่าฉันตกหลุมรักเธอซ้ำๆ
และคงยังตกหลุมรักเธอเรื่อยไป
เธอคงไม่รู้ว่าทำฉันเพ้อตั้งกี่ครั้ง
และเธอก็ยังชอบหายไป

ได้แต่กอดตัวเอง ในเวลาเหงา
ถ้าไม่มีเขาพร้อมคุยกับฉันเลยหรือเปล่า
นอนกอดตัวเอง ไปยันตอนเช้า
ถ้าเธอก็เหงา เราลองมาคบได้หรือไม่

สัญญาจะทำให้เธอ ทุกอย่าง
จะไม่ทำให้เธอเสียใจเหมือนอย่างเขา
จะทำให้รู้ว่ารักเรา มันดีแค่ไหน
ถ้าหากว่าฉันผิดสัญญา
ขอให้ฟ้าผ่ามาเลยตรงกลางใจ
จะทำให้เธอมั่นใจ
ว่าฉันดูแลเธอได้ดีกว่าเขาอีก

ก็ฉันไม่รู้ว่าเธอมีใคร
แล้วเธอจะไปจากฉันหรือเปล่า
และฉันไม่รู้ว่าเธอมีใจ
ให้ฉันหรือเขาคนนั้นหรือไม่

ไม่เคยจะเอาใครมาแทนที่เธอ
เพราะมีแค่เธออยู่เคียงข้างฉัน
และอยากจะขอให้เธอเคียงข้างกัน
มันคงเป็นเพียงแค่ฝันใช่หรือเปล่า

ได้แต่กอดตัวเอง ในเวลาเหงา
ถ้าไม่มีเขาพร้อมคุยกับฉันเลยหรือเปล่า
นอนกอดตัวเอง ไปยันตอนเช้า
ถ้าเธอก็เหงา เราลองมาคบได้หรือไม่

สัญญาจะทำให้เธอ ทุกอย่าง
จะไม่ทำให้เธอเสียใจเหมือนอย่างเขา
จะทำให้รู้ว่ารักเรา มันดีแค่ไหน
ถ้าหากว่าฉันผิดสัญญา
ขอให้ฟ้าผ่ามาเลยตรงกลางใจ
จะทำให้เธอมั่นใจ
ว่าฉันดูแลเธอได้ดีกว่าเขาอีก

สัญญาจะทำให้เธอ ทุกอย่าง
จะไม่ทำให้เธอเสียใจเหมือนอย่างเขา
จะทำให้รู้ว่ารักเรา มันดีแค่ไหน
ถ้าหากว่าฉันผิดสัญญา
ขอให้ฟ้าผ่ามาเลยตรงกลางใจ
จะทำให้เธอมั่นใจ
ว่าฉันดูแลเธอได้ดีกว่าเขาอีก