sharepaidi

เนื้อเพลง ลักพาตัว - EmptyEye

admin 21 ต.ค. 2018 - 232 views

เนื้อเพลง ลักพาตัว

ขอลักพาตัวเธอไปได้ไหม
ในฐานะเป็น Penny Wise ก็ได้
ขอลักพาตัวเธอไปได้ไหม
จะเก็บเธอไว้จะไม่เอาไปให้ใคร

น่ารักขนาดเนี้ยก็ละลายทั้งใจ
ก็ทีใครใครเค้าเขามาทักฉันน่ะหวงรู้ไหม
เธออย่าพึ่งไปรักใคร

ความรักขนาดเนี้ยมันล้นออกมาทั้งใจ
ก็ทีทำๆอยู่เนี้ยฉันอ่ะรักรู้ไหม
ทำไมเธอมองข้ามไป
ก็รู้ดีว่าควรต้องรอ แต่ในใจฉันไม่ไหว
ฉันไม่ไหว ฉันไม่ไหวแล้วเธอ

คิดเช่นไร เธอตอบว่า Kitchen ครัว
ในใจฉันไม่ไหว ฉันไม่ไหว
ฉันไม่ไหวแล้วเธอ

ขอลักพาตัวเธอไปได้ไหม
ในฐานะเป็น Penny Wise ก็ได้
ขอลักพาตัวเธอไปได้ไหม
จะเก็บเธอไว้จะไม่เอาไปให้ใคร

ฉันจะพาเธอไปในบ่อ
ห่างจากตัวเมือง ไปแค่นิดๆ
แค่เธอกับ Penny Wise
และเราทั้ง 2 ก็ได้ใกล้ชิด

แค่ชวนเธอลงมาแดนซ์
Can you take my like this
If you just give it a chance
จะรักษาดูแลอย่างดี ya ya

No time to float Just time for love
No time to float Just time for love

ขอลักพาตัวเธอไปได้ไหม
ในฐานะเป็น Penny Wise ก็ได้
ขอลักพาตัวเธอไปได้ไหม
จะเก็บเธอไว้จะไม่เอาไปให้ใคร

ขอลักพาตัวเธอไปได้ไหม
ในฐานะเป็น Penny Wise ก็ได้
ขอลักพาตัวเธอไปได้ไหม
จะเก็บเธอไว้จะไม่เอาไปให้ใคร