sharepaidi

เนื้อเพลง มาตรฐานสูง - Marc Tatchapon

admin 23 ก.ค. 2019 - 7,114 views

เนื้อเพลง มาตรฐานสูง

หมดชีวิตให้เธอเท่าไร
เธอไม่รับรู้เลยใช่ไหม คนดี
(You set the bar too high)
หรือว่าฉันควรถอยออกมา
เพราะยิ่งรักก็ยิ่งอ่อนล้าเหลือเกิน
(No matter how I try)

ฉันไม่ได้ท้อแท้ ฉันก็แค่สงสัย
การรักเธอทำไมมันยากขนาดนี้

ต้องดีแค่ไหน เธอถึงจะเห็นความพยายาม
ต้องทำแค่ไหน เธอถึงจะมีฉันในหัวใจ
ต้องกี่มาตรฐาน ที่ฉันต้องผ่าน
ต้องดีพร้อมเท่าไหร่ถึงจะรักเธอได้
หรือเป็นเพราะฉันไม่มีค่าพอ

ต้องวอนขอดวงดาวเท่าไร
เธอจะรับรู้ความตั้งใจสักที
(You set the bar too high)
แต่ก็รู้วิงวอนเท่าไร
เธอก็คงจะไม่สนใจอยู่ดี
(No matter how I try)

ฉันไม่ได้ท้อแท้ ฉันก็แค่สงสัย
การรักเธอทำไมมันยากขนาดนี้

ต้องดีแค่ไหน เธอถึงจะเห็นความพยายาม
ต้องทำแค่ไหน เธอถึงจะมีฉันในหัวใจ
ต้องกี่มาตรฐาน ที่ฉันต้องผ่าน
ต้องดีพร้อมเท่าไหร่ถึงจะรักเธอได้
หรือเป็นเพราะฉันไม่มีค่าพอ

ต้องดีแค่ไหน เธอถึงจะเห็นความพยายาม
ต้องทำแค่ไหน เธอถึงจะมีฉันในหัวใจ
ต้องกี่มาตรฐาน ที่ฉันต้องผ่าน
ต้องดีพร้อมเท่าไหร่ ถึงจะรักเธอได้

ต้องดีแค่ไหน เธอถึงจะเห็นความพยายาม
ต้องทำแค่ไหน เธอถึงจะมีฉันในหัวใจ
ต้องกี่มาตรฐาน ที่ฉันต้องผ่าน
ต้องดีพร้อมเท่าไหร่ถึงจะรักเธอได้
หรือเป็นเพราะฉัน ไม่มีค่าพอ