sharepaidi
facebook sharepaidi
สนับสนุนเว็บ / ติดต่อลงโฆษณา

เนื้อเพลง ผ่านไป (Lose) - 2Pcs.

admin 05 ก.พ. 2019

เนื้อเพลง ผ่านไป 2pcs.

เนื้อเพลง ผ่านไป

ยังเสียใจอยู่ ยังไม่รู้ว่าเพราะอะไร
ลองทบทวนอีก แต่ที่สุดแล้วก็พังทลาย

ตามหาคำตอบ
แต่ก็ดูเหมือนยิ่งไกลออกไป
คงเพราะความต่าง
ที่มาหักล้างทุกคำในใจ

กับสิ่งนี้ที่ไม่เคยคิดว่าจะเกิด
ความสับสนที่ไม่เคยคิดว่าจะต้องเจอ
จะเก็บไว้ไม่พูดออกไป
ปล่อยทิ้งให้มันหายไปกับเวลา

ต้องใช้ความอดทนแค่ไหน
ต้องเสียใจกับมันเพียงใด
พ่ายแพ้ให้กับความอ่อนไหว
ปวดร้าวไปอีกนานเท่าไหร่

ลองทุ่มเทอีก ด้วยความหวังจะดีขึ้นมา
แต่พบคำตอบ สิ่งที่เคลื่อนไหวคือนาฬิกา

กับสิ่งนี้ที่ไม่เคยคิดว่าจะเกิด
ความสับสนที่ไม่เคยคิดว่าจะต้องเจอ
จะเก็บไว้ไม่พูดออกไป
ปล่อยทิ้งให้มันหายไปกับเวลา

ต้องใช้ความอดทนแค่ไหน
ต้องเสียใจกับมันเพียงใด
พ่ายแพ้ให้กับความอ่อนไหว
ปวดร้าวไปอีกนานเท่าไหร่

ต้องใช้ความอดทนแค่ไหน
ต้องเสียใจกับมันเพียงใด
พ่ายแพ้ให้กับความอ่อนไหว
ปวดร้าวไปอีกนานเท่าไหร่

ต้องใช้ความอดทนแค่ไหน
ต้องเสียใจกับมันเท่าไร
พ่ายแพ้ให้กับความอ่อนไหว
ปวดร้าวไปอีกนานเท่าไหร่

loading...