sharepaidi

เนื้อเพลง ทางของเธอ - Gavin.D ft. FIIXD & Youngohm

admin 25 เม.ย. 2019 - 437 views

เนื้อเพลง ทางของเธอ

ถ้าหากที่ทำให้เธอมันไม่ดีพอ
เธอไม่ต้องรีรอ เธอก็แค่ไปตามทางเธอ
ถึงจะรักเธอเท่าไร เธอก็คงไม่เข้าใจ
ก็ปล่อยให้เธอนั้นเลือกทางเดิน oh baby

ตามความฝันของเธอมันคงจะดีกว่า
ไปก่อนที่ฉันนั้นจะกลายเป็นปีศาจ
อย่าจมกับฉันเลยอนาคตจะดีกว่า
เพราะฉะนั้นอย่าหันกลับมา
ทางที่ดีต้องแยกทาง

ฉันก็ไม่เข้าใจว่าทำไมเธอเลือกที่จะไป
เธอทำให้ฉันไม่มีหัวใจ
หลังจากนี้เธอจะทำอะไรก็เรื่องของเธอ

I don’t need you ฉันนั้นติด pubg
ดีกว่ามีเธอเพราะมีก็เหมือนไม่มี
you wish is my command
can’t get me out the plan
… เข้ามาแทน ก็จัดเลยไปดิ

เมื่อก่อนฉันเอา คำว่าเรา
แต่ตอนนี้ไม่เอา อยากจะติดอยู่เกาะ
get it out myself
and i hate you i love you
i hate you i love you
i hate you i love you
yeah yeah

ประสบการณ์ทำให้รู้ว่า
เราคงจะเข้ากันไม่ได้
เคยรักกันจริง
แล้วทิ้งให้ฉันอยู่คนเดียวทำไม

ถ้าหากที่ทำให้เธอมันไม่ดีพอ
เธอไม่ต้องรีรอ เธอก็แค่ไปตามทางเธอ
ถึงจะรักเธอเท่าไร เธอก็คงไม่เข้าใจ
ก็ปล่อยให้เธอนั้นเลือกทางเดิน oh baby

ตามความฝันของเธอมันคงจะดีกว่า
ไปก่อนที่ฉันนั้นจะกลายเป็นปีศาจ
อย่าจมกับฉันเลยอนาคตจะดีกว่า
เพราะฉะนั้นอย่าหันกลับมา
ทางที่ดีต้องแยกทาง

ฉันก็ไม่เข้าใจว่าทำไมเธอเลือกที่จะไป
เธอทำให้ฉันไม่มีหัวใจ
หลังจากนี้เธอจะทำอะไรก็เรื่องของเธอ

Ah yeah เธอก็มีคนใหม่ aye
ฉันก็มีคนใหม่ aye
ฉันถูกเลือกเมื่อไหร่ aye
ลืมว่าฉันเป็นใคร aye
เจออะไรใหม่ๆ aye เธอไม่ต้องสนใจ aye
เธอกลับมาทำไม ya ya

Baby girl just go leaving me alone
เธอไม่ต้องโมโห calling on my phone
เธอเป็นคนที่ไปก่อน ทิ้งฉันไว้ในห้องนอน
ปิดประตูแล้วล็อคกลอน
ขอฉันอยู่คนเดียวก่อน aye

เธอเป็นสิ่งที่ดีที่สุดที่ฉันเคยเจอ
แต่ว่าฉันต้องปล่อยให้เธอ
นั้นเดินไปในทางของเธอ

ถ้าหากที่ทำให้เธอมันไม่ดีพอ
เธอไม่ต้องรีรอ เธอก็แค่ไปตามทางเธอ
ถึงจะรักเธอเท่าไร เธอก็คงไม่เข้าใจ
ก็ปล่อยให้เธอนั้นเลือกทางเดิน oh baby

ตามความฝันของเธอมันคงจะดีกว่า
ไปก่อนที่ฉันนั้นจะกลายเป็นปีศาจ
อย่าจมกับฉันเลยอนาคตจะดีกว่า
เพราะฉะนั้นอย่าหันกลับมา
ทางที่ดีต้องแยกทาง

ฉันก็ไม่เข้าใจว่าทำไมเธอเลือกที่จะไป
เธอทำให้ฉันไม่มีหัวใจ
หลังจากนี้เธอจะทำอะไรก็เรื่องของเธอ

ขอตัวดีกว่า ถ้าเธอไม่รัก ไม่ต้องลีลา
รักเหลือเกิน แต่เธอต้องไป
ทางของเธอ เธอตัดสินใจ okay
ทางของใคร ทางของมัน
ทางของเรา พอแค่นี้ดีกว่า

เธอยิ่งฝืนเท่าไหร่ เธอยิ่งฝืนเท่าไหร่
ใจยิ่งแย่ไปกว่าเดิม
เธอน่ะทิ้งฉันไว้ดีกว่า ทิ้งฉันไว้ดีกว่า
ไม่อยากให้เธอลำบากเลย

ถ้าหากที่ทำให้เธอมันไม่ดีพอ
เธอไม่ต้องรีรอ เธอก็แค่ไปตามทางเธอ
ถึงจะรักเธอเท่าไร เธอก็คงไม่เข้าใจ
ก็ปล่อยให้เธอนั้นเลือกทางเดิน oh baby

ตามความฝันของเธอมันคงจะดีกว่า
ไปก่อนที่ฉันนั้นจะกลายเป็นปีศาจ
อย่าจมกับฉันเลยอนาคตจะดีกว่า
เพราะฉะนั้นอย่าหันกลับมา
ทางที่ดีต้องแยกทาง

ฉันก็ไม่เข้าใจว่าทำไมเธอเลือกที่จะไป
เธอทำให้ฉันไม่มีหัวใจ
หลังจากนี้เธอจะทำอะไรก็เรื่องของเธอ

เธอ.. มันเรื่องของเธอ..
มันเรื่องของเธอ.. มันเรื่องของเธอ
มันทางของเธอ มันฝันของเธอ
มันบดของฉัน ฉันอยากกิน kfc