sharepaidi

เนื้อเพลง ดูโง่โง่ - 25 Hours

admin 20 มิ.ย. 2018 - 127 views

เนื้อเพลง ดูโง่โง่

เหตุการณ์มันผ่านไป สิ่งที่เหลือคาในหัวใจ
ไม่เป็นไร จะเก็บเอาไว้แต่สิ่งดี
อย่ากังวลอะไร ให้เธอไปตามทางหัวใจ
ให้เธอเลือกเอง เลือกในสิ่งดี

หากบางที ฉันแสดงออกมา ดูโง่โง่
ขอได้โปรดเข้าใจ
ก็แค่อาการของคนใจสลายทั่วไป
และมันจะมี แค่ครั้งเดียว

ฉันเข้าใจอะไรอะไรได้ดีเสมอ
ขอให้เธอได้รู้ความจริงส่วนลึกในนี้
ว่ายังเป็นคนเดิม เข้าใจเธอดี
ไม่ว่าในพรุ่งนี้หรือเมื่อวาน
สิ่งที่ฉันทำ ลงไป
อาจเลวในสายตาเธอ

บอกยืนยันคำเดิม
ไม่มีคำใดมาซ้ำเติม
มีเพียงแต่ส่งใจให้เธอโชคดี
เจ็บคงธรรมดา ให้เวลาเยียวยาหัวใจ
ไม่นานคงหายดี และคงไม่ตาย

หากบางทีฉันแสดงออกมา ดูโง่โง่
ขอได้โปรดเข้าใจ
ก็แค่อาการของคนใจสลายทั่วไป
และมันจะมี แค่ครั้งเดียว

ฉันเข้าใจอะไรอะไรได้ดีเสมอ
ขอให้เธอได้รู้ความจริงส่วนลึกในนี้
ว่ายังเป็นคนเดิมเข้าใจเธอดี
ไม่ว่าในพรุ่งนี้หรือเมื่อวาน
สิ่งที่ฉันทำลงไปวันนั้น

ฉันเข้าใจอะไรอะไรได้ดีเสมอ
ขอให้เธอได้รู้ความจริงส่วนลึกในนี้
ว่ายังเป็นคนเดิม เข้าใจเธอดี
ไม่ว่าในพรุ่งนี้หรือเมื่อวาน
เก็บฉันเอาไว้ เก็บไว้ เพื่อนคนสุดท้ายของเธอ