sharepaidi

ตำแหน่ง HEAD1 1000x100 / 380x100

[email protected]

เนื้อเพลง ความรู้สึกช้า - Blues Tape

admin 02 ก.ค. 2019 - 217 views

เนื้อเพลง ความรู้สึกช้า

ฉันมีถ้อยคำล้นอยู่ในใจ
แต่ในวันนี้ภาษาไม่มีความหมาย จะให้ไป
เพราะคำหวานเหล่านั้นเคยทำลาย
ไม่รู้เท่าไหร่ให้เธอนั้นเชื่อหมดใจ แต่ไม่จริง

สุดท้ายสิ่งที่ไว้ใจกลับ สลายไปให้กับ
คำลาของเธอ
ก็เหลือแต่คนที่ทำผิด ที่ยังเฝ้ายึดติด
กับเวลานั้น

เพิ่งรู้ว่าฉันความรู้สึกช้า กว่าที่จะรู้ว่าใครสำคัญ
อยากขอได้ไหมให้เธอให้โอกาสฉัน
กลับมาเป็นเหมือนวันที่เรารักกัน อีกครั้ง

ฉันมีถ้อยคำถืออยู่ในมือ
แต่คือวันนี้ภาษาไม่มีความหมาย ก็เข้าใจ
ฉันคิดมากกว่าที่อยากคิด
แต่คือความคิดวันนี้มันคอยทำร้าย ทำร้าย

สุดท้ายสิ่งที่ไว้ใจกลับสลายไปให้กับ
คำลาของเธอ
ก็เหลือแต่คนที่ทำผิด ที่ยังเฝ้ายึดติด
กับเวลานั้น

เพิ่งรู้ว่าฉันความรู้สึกช้า กว่าที่จะรู้ว่าใครสำคัญ
อยากขอได้ไหมให้เธอให้โอกาสฉัน
กลับมาเป็นเหมือนวันที่เรารักกัน อีกครั้ง

เพิ่งรู้ว่าฉันความรู้สึกช้า กว่าที่จะรู้ว่าใครสำคัญ
อยากขอได้ไหมให้เธอให้โอกาสฉัน
กลับมาเป็นเหมือนวันที่เรารักกัน อีกครั้ง