sharepaidi

เนื้อเพลง ขอปรึกษาเธอแน - เบียร์ พร้อมพงษ์

admin 23 ส.ค. 2019 - 731 views

เนื้อเพลง ขอปรึกษาเธอแน

เธอ เฮามีเรื่องปรึกษาเธอแน
กะคือเฮาแอบมักผู้สาวแหม๋ แต่ว่าเฮาบ่ใจ
เธอ เฮาบ่ฮู้สิเริ่มจังใด๋
เอาเป็นว่าคนที่เฮาฮักหลาย
เฮาเฮ็ดทุกอย่างให้ คือเฮาเฮ็ดให้เธอ

เธอว่าเขา สิฮู้สึกหยังบ่
เธอว่าเขา สิมีใจให้เฮาบ่

คั่นแม่นเธอสิฮักเฮาบ่
คั่นแม่นเธอสิมีใจให้เฮาบ่
คั่นแม่นเธอสิคึดคือกันบ่ หรือว่าบ่คึดหยัง
เฮาล่ะย่านว่าถ้าบอกเขา จากคำฮักสิเป็นคำฮ้าง
จากเคยย่างสวนกัน ยิ้มให้กันทุกครั้ง
แล้วเขาสิหนีห่าง บ่อยากแนมฮอดหน้ากัน

เธอ เฮาอยากบอกว่าเขาคนนั้น
เป็นหมู่กัน เรียนอยู่ห้องนำกัน
เขาสิคึดไปเกินกว่านั้น ได้อยู่ติเธอ

เธอว่าเขา สิฮู้สึกหยังบ่
เธอว่าเขา สิมีใจให้เฮาบ่

คั่นแม่นเธอสิฮักเฮาบ่
คั่นแม่นเธอสิมีใจให้เฮาบ่
คั่นแม่นเธอสิคึดคือกันบ่ หรือว่าบ่คึดหยัง
เฮาล่ะย่านว่าถ้าบอกเขา จากคำฮักสิเป็นคำฮ้าง
จากเคยย่างสวนกัน ยิ้มให้กันทุกครั้ง
แล้วเขาสิหนีห่าง

คั่นแม่นเธอสิฮักเฮาบ่
คั่นแม่นเธอสิมีใจให้เฮาบ่
คั่นแม่นเธอสิคึดคือกันบ่ หรือว่าบ่คึดหยัง

เฮาล่ะย่านว่าถ้าบอกเขา จากคำฮักสิเป็นคำฮ้าง
จากเคยย่างสวนกัน ยิ้มให้กันทุกครั้ง
แล้วเขาสิหนีห่าง บ่อยากแนมฮอดหน้ากัน

อีหลีแล้วผู้สาวคนนั้น
กะคือ เธอ