sharepaidi

เนื้อเพลง เธอเท่านั้น - บุรินทร์ บุญวิสุทธิ์

admin 27 พ.ย. 2018 - 481 views

เนื้อเพลง เธอเท่านั้น

ไม่เคยมีใครทั้งนั้น
รบกวนจิตใจของฉัน เหมือนเธอทำอยู่
เธอคนเดียวที่ทำให้หลง
ถ้าขาดเธอไปฉันคงหัวใจแทบหยุด

ก็เธอนะคือความสุขของฉัน
ก็เพราะฉันมีเธอที่เป็นดวงใจ
เธอคือเทพธิดาของฉัน
จะไม่สนคนอื่น
จะไม่มีวันเปลี่ยนไปไหน

เธอเท่านั้น
คนเดียวที่ทำให้ฉันวุ่นวายใจ
เธอเท่านั้น
คนเดียวที่ทำให้ฉันเป็นคนใหม่

ไม่เคยมีใครคนไหน
ที่ทำให้ฉันรักใครเหมือนรักเธออยู่
แล้วใครต่อใครจะดีแค่ไหน
ฉันคงไม่ไปสนใจฉันมีเธออยู่

และไม่ต้องการใครอีกทั้งนั้น
ก็เพราะฉันมีเธอที่เป็นดวงใจ
เธอคือเทพธิดาของฉัน จะไม่สนคนอื่น
จะไม่มีวันเปลี่ยนไปไหน

เธอเท่านั้น
คนเดียวที่ทำให้ฉันวุ่นวายใจ
เธอเท่านั้น
คนเดียวที่ทำให้ฉันเป็นคนใหม่

และไม่ต้องการใครอีกที่งนั้น
ก็เพราะฉันมีเธอที่เป็นดวงใจ
เธอคือเทพธิดาของฉัน
จะไม่สนคนอื่น
จะไม่มีวันเปลี่ยนไปไหน

เธอเท่านั้น
คนเดียวที่ทำให้ฉันวุ่นวายใจ
เธอเท่านั้น
คนเดียวที่ทำให้ฉันเป็นคนใหม่

เธอเท่านั้น
คนเดียวที่ทำให้ฉันวุ่นวายใจ
เธอเท่านั้น
คนเดียวที่ทำให้ฉันเป็นคนใหม่