sharepaidi

เนื้อเพลง เจ้าตั๋วว่าฮักอ้าย - มนต์แคน แก่นคูน

admin 14 พ.ค. 2018 - 427 views

เนื้อเพลง เจ้าตั๋วว่าฮักอ้าย

บ่ต้องเว้าดอกหล่า
ประหยัดไว้สาคำอธิบาย
บ่ต้องบอกเหตุผลให้มากมาย
ถ้าจุดหมายเจ้าคือจบเท่านั้น

กะบ่แม่นฮักดอกติ๊
กับหลายปีที่เฮามีหยังกัน
เมื่อบ่มีเยื่อใยต่อความฝัน
ก็ถึงวันอ้าย.. ต้องอกหัก

คงเบิ่ดคักเบิ่ดแนแล้วเนาะ
บ่มีทางไปต่อแล้วน้อฮัก
เป็นย้อนหยังอ้ายบ่อยากฮู้จัก
แต่เสียใจคัก เมื่อคิดฮอดวันที่ผ่านมา

เจ้าตั๋วว่าฮักอ้าย
เจ้าทำท่าฮักหลายจนอ้ายเชื่อ
สู้เพื่อฮักบ่เคยเหนื่อยบ่เคยเบื่อ
ก็เพื่อความฝัน เพื่อคำสัญญา

นี่บ้อคนว่าฮักอ้าย
บัดสิไปเว้าง่ายๆ ว่าจบหนา
ความผูกพันเนิ่นนานที่ผ่านมา
บ่มีค่า บ่มีแฮง.. สิเหนี่ยวรั้ง

บ่ต้องเว้าดอกหล่า
เอาเก็บไว้สาคำว่าห่วงหลาย
ปล่อยให้คนถืกตั๋วคืออ้าย
ได้สาใจกับฮักที่พ่ายพัง

เวลาดีดีของชีวิต
ที่อ้ายอุทิศเพื่อเฮาทุกอย่าง
ระเบิดเวลาเจ้าฝังไว้ที่ปลายทาง
คือฮักฮ้างฮ้าง โอ๊ย..มันเจ็บคัก

คงเบิ่ดคักเบิ่ดแนแล้วเนาะ
บ่มีทางไปต่อแล้วน้อฮัก
เป็นย้อนหยังอ้ายบ่อยากฮู้จัก
แต่เสียใจคัก เมื่อคิดฮอดวันที่ผ่านมา

เจ้าตั๋วว่าฮักอ้าย
เจ้าทำท่าฮักหลายจนอ้ายเชื่อ
สู้เพื่อฮักบ่เคยเหนื่อยบ่เคยเบื่อ
ก็เพื่อความฝัน เพื่อคำสัญญา

นี่บ้อคนว่าฮักอ้าย
บัดสิไปเว้าง่ายๆ ว่าจบหนา
ความผูกพันเนิ่นนานที่ผ่านมา
บ่มีค่า บ่มีแฮง.. สิเหนี่ยวรั้ง

อ้ายเพิ่งรู้ว่าวันที่ผ่านมา
เจ้าบ่เคย เจ้าบ่เคย.. บ่เคยฮักอ้ายเลย