sharepaidi

เนื้อเพลง รู้สึกตัว - วงพะโล้

admin 18 ส.ค. 2018 - 135 views

เนื้อเพลง รู้สึกตัว

ไม่เคยมองเห็นเลย
รักที่เธอให้มา มันมีค่าเพียงใด
ชอบทำให้เธอเสียใจ
ชอบทำให้เธอมีน้ำตา ให้เธอร้องไห้
ไม่ใส่ใจอะไรอะไร ที่เธอทำให้
เพิ่งรู้ตัวเมื่อเสียเธอไป
ว่าเธอสำคัญแค่ไหน กับชีวิตฉัน

ฉันยอมเธอแล้ว โปรดกลับมาได้ไหม
เรื่องวันนั้นฉันเสียใจ ฉันขอโทษ
ฉันรู้สึกแล้ว
ที่ทิ้งเธอไปมีใครให้เธอเคืองโกรธ
อภัยให้ฉันได้ไหม
ฉันขอโทษ ได้โปรดกลับมา

ชอบทำให้เธอเสียใจ
ชอบทำให้เธอมีน้ำตา ให้เธอร้องไห้
ไม่ใส่ใจอะไรอะไร ที่เธอทำให้
เพิ่งรู้ตัวเมื่อเสียเธอไป
ว่าเธอสำคัญแค่ไหน กับชีวิตฉัน

ฉันยอมเธอแล้ว โปรดกลับมาได้ไหม
เรื่องวันนั้นฉันเสียใจ ฉันขอโทษ
ฉันรู้สึกแล้ว
ที่ทิ้งเธอไปมีใครให้เธอเคืองโกรธ
อภัยให้ฉันได้ไหม
ฉันขอโทษ ได้โปรดกลับมา

ฉันยอมเธอแล้ว โปรดกลับมาได้ไหม
เรื่องวันนั้นฉันเสียใจ ฉันขอโทษ
ฉันรู้สึกแล้ว
ที่ทิ้งเธอไปมีใครให้เธอเคืองโกรธ
อภัยให้ฉันได้ไหม
ฉันขอโทษ ได้โปรดกลับมา

(ฉันยอมเธอแล้ว โปรดกลับมาได้ไหม)
โปรดกลับมาได้ไหม

(เรื่องวันนั้นฉันเสียใจ ฉันขอโทษ )
จะไม่ทำให้เธอต้องเจ็บแล้ว

(ฉันรู้สึกแล้ว
ที่ทิ้งเธอไปมีใครให้เธอเคืองโกรธ)
ที่ทิ้งให้เธอเคืองโกรธ

(อภัยให้ฉันได้ไหม
ฉันขอโทษ ได้โปรดกลับมา)
ฉันขอโทษ ได้โปรดกลับมา