sharepaidi

เนื้อเพลง ก็ยังดี - Potato

admin 08 ม.ค. 2020 - 204 views

เนื้อเพลง ก็ยังดี

เวลาเดินช้ากว่าในทุกๆวัน เมื่อไม่มีเธออยู่ตรงนี้
เจอใครคล้ายๆก็ยังเพ้อคิดถึงเธออยู่เลย ทุกที

ถึงร้อนแค่ไหนใจก็เหน็บหนาว
ผู้คนมากมายก็ยังเงียบเหงา
เดินตากฝนให้มันเปียกปอน แต่ใจมันก็ยังร้อน
ไม่รู้จะทำอย่างไร

ในช่วงเวลาที่ไม่มีเธอ
ทำให้ฉันได้รู้ว่าใจของตัวเอง
ว่าเธอมีค่ากว่าที่คิด
ในช่วงเวลาที่ไม่มีฉันหากเธอคิดตรงกัน
อย่างนั้นเธอกลับมาได้ไหม
กลับมารักบนความไม่เข้าใจ
ไม่ต้องใช้เหตุผลให้วุ่นวาย
แค่ได้รักกัน แค่นั้นก็ยังดี ก็ยังดี

ถึงร้อนแค่ไหนใจก็เหน็บหนาว
ผู้คนมากมายก็ยังเงียบเหงา
เดินตากฝนให้มันเปียกปอน แต่ใจมันก็ยังร้อน
ไม่รู้จะทำอย่างไร

ในช่วงเวลาที่ไม่มีเธอ
ทำให้ฉันได้รู้ว่าใจของตัวเอง
ว่าเธอมีค่ากว่าที่คิด
ในช่วงเวลาที่ไม่มีฉันหากเธอคิดตรงกัน
อย่างนั้นเธอกลับมาได้ไหม
กลับมารักบนความไม่เข้าใจ
ไม่ต้องใช้เหตุผลให้วุ่นวาย
แค่ได้รักกัน แค่นั้นก็ยังดี ก็ยังดี

หากความคิดของเราที่ต่าง
ก็แบ่งตรงกลางเอาไว้
ให้มีที่ว่าง ให้มีทางให้รักเรา เป็นอย่างเคย

ในช่วงเวลาที่ไม่มีเธอ
ทำให้ฉันได้รู้ว่าใจของตัวเอง
ว่าเธอมีค่ากว่าที่คิด
ในช่วงเวลาที่ไม่มีฉันหากเธอคิดตรงกัน
อย่างนั้นเธอกลับมาได้ไหม
กลับมารักบนความไม่เข้าใจ
ไม่ต้องใช้เหตุผลให้วุ่นวาย
แค่ได้รักกัน แค่นั้นก็ยังดี ก็ยังดี