sharepaidi

เนื้อเพลง กว่าจะรู้ - ปู พงษ์สิทธิ์ คำภีร์

admin 18 ส.ค. 2018 - 241 views

เนื้อเพลง กว่าจะรู้

กว่าจะได้รู้ความจริงว่า
ปรารถนาเธอกว่าสิ่งใด
ถึงโลกจะหมุนไปอย่างช้าๆ
ก็ไม่อาจคว้าเธอไว้ได้

บินร่อนส่อนสำเกินจะเห็นค่า
ว่ามีดอกฟ้าหวังดีกว่าใคร
ทุกข์ผ่อนดับร้อนปลอบโยนเห็นใจ
ผิดถูกอย่างไรต้องมีเธอ

เธอมาจากไปไกลเจ้านกหลงไพร
มีแผลตรงไหน บาดเจ็บที่ใด
จึงร้องจากไปซานซม ปีกคงช้ำระบม
จิตใจตรอมตรม เพราะมารักคนใจดำ
ทำร้ายให้เธอเจ็บ

เธอมาจากไปไกลเจ้านกหลงไพร
มีแผลตรงไหน บาดเจ็บที่ใด
จึงร้องจากไปซานซม ปีกคงช้ำระบม
จิตใจตรอมตรม เพราะมารักคนใจดำ
ทำร้ายให้เธอเจ็บ

อยากจะกลับย้อนเวลาได้
จะทดแทนใดกลับคืนให้เธอ
อยากให้โลกหมุนกลับมาช้าๆ
และฉันจะคว้าเธอไม่ให้ไป

อยากให้โลกหมุนกลับมาช้าๆ
และฉันจะคว้าเธอไม่ให้ไป